دوستان عزیزم:

گروه بندی بیمارستان بوعلی به صورت زیر انجام شده است.شروع زمان  کاری بیمارستان 7.15 صبح در ساختمان شماره 4 بخش جراحی فک و صورت می باشد.به طور کلی هر کس 4 بار باید در بیمارستان حضور یابد که 2 بار اول از 7 صبح تا 7 بعداز ظهر بوده و 2 بار دوم از 7 صبح تا 7 صبح روز بعد(شیفت شب) می باشد.جزوه ی مربوط به بیمارستان در انتشارات گذاشته شده و کلیه ی دوستانن که از شنبه 5 مهر در بیمارستان حاضر می شوند باید از قبل جزوه را مطالعه کرده باشند.

چرخش روتیشن از 21 آبان می باشد و در گروه بندی به آن توجه شده است. دوستانی که روز بیمارستانشان همزمان با روز بخش حراحی آنها می باشد عدم حضورشان در بخش بدون مورد می باشد.

کسانیکه روز گروهشان با کلاس نظری تداخل داشته باشد قابل تعویض نبوده و فقط در صورتیکه کسی روز بیمارستانش با روز بخش تداخل داشته باشد می تواند تا ساعت 17 روز جمعه مشکل خود را بر روی وبلاگ ثبت کند.

با تشکر

مهدی رحیمی - طناز اسفندی حامد

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 4 مهر1393 و ساعت 9:16 |
شنبه 6/29

سارا صفری-مهدی سرمست-فاطمه خوش کردار-عارفه لطفی-سلدا عباسیان-سحر زند رحیمی

یکشنبه 6/30

نوشین جعفریان-مهزاد راحت-فرزانه عسکری-مینا فیاضی-زهرا حسنی-پویا ظفرنیا

سه شنبه7/1

فهیمه سنایی-فاطمه اسعدی-زهرا طهرانی-مهرداد صادقی-سپهر مهدوی-فخرالدین سیفی

چهارشنبه 7/2

حدیثه آهنی-الهام درویشی-نیوشا ناظمی-زهرا بهرامی-فاطمه زارع زاده-احسانه پورشفیع

شنبه 7/5

مژده اکرمی-طلا فرح بخشیان-فاطمه خلج زاده-مریم نوربخش

یکشنبه 7/6

شاپور مرادی-مسعود شاه حسینی-فاطمه لاهوتی-حمیده سالم کار-آزاده خلج- سیما ترکمن-اعظم مهرگان

سه شنبه 7/8

نسترن ابوالقاسمی-نگین علیپور-عبدالرضا حبیبی-مهدی داوردان-ایمانه مرادیان-امید ولیپور

چهارشنبه 7/9

غزاله بابادی-عارفه لر-احسانه پورشفیع-آرمین خسروی-زهرا بهرامی-فاطمه زارع زاده

شنبه 7/12

کیانا آزادیخواه-طاهره پناهی-مژگان دستوری-رضوان بازگیر-بهنوش جوان بخت-عارفه لطفی

یکشنبه 7/13

فاطمه لاهوتی-نیوشا ناظمی-پویا ظفرنیا-آرمین خسروی-سیما ترکمن-طاهره معمارزاده

سه شنبه7/15

سعید برزگر-عمار نجفی-مهناز محمدیان-فرشته ممانی-سپهر مهدوی

چهارشنبه 7/16

فاطمه عمرانی-عارفه لر-غزاله بابادی-صدرا ماسالی-بفرین صداقت-بشرا شاهدی-فاطمه زارع زاده

شنبه 7/19

مهدی شریعتی-مصطفی زنگنه-آرش فولادی-مسعودنوروزی--عارفه لطفی

یکشنبه 7/20

آیسان خاوران-لیلا سحابی-آیسل ایران پرور-نگین کوچک-پانیذ رنجی-فاطمه لاهوتی

سه شنبه 7/22

حبیب اله نظرزاده-یزدان الفتی-طاهره کشتمند-نگین میرموسی-حمیدرضا سلیمی-سپهر مهدوی

چهارشنبه 7/23

مهدی فروغ مهر-مجید حبیبی-رامین علی پاشایی-فاطمه زارع زاده-آرمین خسروی-احسانه پورشفیع

شنبه 7/26

فاطمه عمرانی-صدرا ماسالی-بفرین صداقت-بشرا شاهدی-مژگان دستوری-رضوان بازگیر-بهنوش جوان بخت

یکشنبه 7/27

فاطمه خلج زاده-سعیده تاجیک-شیما شهرابی-شیما رشیدی-آزاده رئوف-پویا ظفرنیا

سه شنبه 7/29

فخرالدین سیفی-فهیمه سنایی-فاطمه اسعدی-مهرداد صادقی-سپهر مهدوی

چهارشنبه 7/30

نیوشا ناظمی-آرمین خسروی-الهام درویشی-حدیثه آهنی-زهرا بهرامی

شنبه 8/3

معصومه سعادتی-الناز میکاییلی-سحرزند رحیمی-سلدا عباسیان-شیما شهرابی-فرشته صیادی زاده

یکشنبه 8/4

حمیده سالم کار-آزاده خلج-سیما ترکمن-طاهره معمارزاده-اعظم مهرگان-مسعود شاه حسینی

سه شنبه 8/6

سعید برزگر-عمار نجفی-مهناز محمدیان-فرشته ممانی-رامین علی پاشایی-مهدی فروغ مهر-مجید حبیبی

چهارشنبه 8/7

الهام درویشی-بشرا شاهدی-حدیثه آهنی-زهرا بهرامی-عارفه لر-غزاله بابادی

شنبه 8/10

مریم شفیع زاده-مژگان صالح-مهسا عطایی-ملیحه هزارخوانی-زهرا یاسینی-فاطمه عمرانی-صدرا ماسالی

 یکشنبه 8/11

فاطمه خوش کردار-مهدی سرمست-محمد حسین زارعی-سارا صفری-ماندانا کلانتری-پویا ظفرنیا

چهارشنبه 8/14

طاهره پناهی-کیانا آزادیخواه-مژگان دستوری-رضوان بازگیر-بهنوش جوان بخت

شنبه 8/17

فاطمه عمرانی-صدرا ماسالی-بفرین صداقت-بشرا شاهدی-ملیحه هزارخوانی-زهرا یاسینی

یکشنبه 8/18

شیما رشیدی-نسیم مقامی پور-الناز علی کرمی-طناز اسفندی-بهاره روحی-معصومه سعادتی-زهرا طهرانی

سه شنبه 8/20

آیسان خاوران-لیلا سحابی-آیسل ایران پرور-پانیذ رنجی- نگین کوچک

چهارشنبه 8/21

طاهره پناهی-کیانا آزادیخواه-مژگان دستوری-رضوان بازگیر-بهنوش جوان بخت

شنبه 8/24

مهدی شریعتی-مصطفی زنگنه-آرش فولادی-مسعود نوروزی-مریم شفیع زاده-مژگان صالح-مهسا عطایی

یکشنبه 8/25

سیما ترکمن-طاهره معمارزاده-اعظم مهرگان-حمیده سالم کار-آزاده خلج-شاپور مرادی-بفرین صداقت

سه شنبه 8/27

شیما شهرابی-شیما رشیدی-مژده اکرمی-طلا فرح بخشیان-سارا صفری-ماندانا کلانتری

چهار شنبه 8/28

فخرالدین سیفی-فهیمه سنایی-فاطمه اسعدی-زهرا طهرانی-مهرداد صادقی-حمید بینایی

شنبه 9/1

نوشین جعفریان-مهزاد راحت-فرزانه عسکری-مینا فیاضی-زهرا حسنی

یکشنبه 9/2

آیسان خاوران-لیلا سحابی-نگین کوچک-پانیذ رنجی-آیسل ایران پرور-مسعود شاه حسینی-شاپور مرادی

سه شنبه 9/4

مهدی سرمست-فاطمه خوش کردار-محمد حسین زارعی-سعیده تاجیک-آزاده رئوف-سحر زند رحیمی-سلدا عباسیان

چهارشنبه 9/5

حمید بینایی-حبیب اله نظرزاده-یزدان الفتی-طاهره کشتمند-نگین میرموسی-حمید سلیمی

شنبه 9/8

مریم شفیع زاده-مژگان صالح-مهسا عطایی-ملیحه هزارخوانی-زهرا یاسینی

یکشنبه 9/9

مهرشاد قریشی-سحر پاکزاد-سپیده ملکی-شاپور مرادی-مسعود شاه حسینی-مهدی فروغ مهر-مجید حبیبی

سه شنبه 9/11

طناز اسفندی-بهاره روحی-معصومه سعادتی-مریم نوربخش-الناز علی کرمی-فرشته صیادی

چهار شنبه 9/12

حمید بینایی-مژده اکرمی-طلا فرح بخشیان-نسترن ابوالقاسمی-نگین علیپور-ایمانه مرادیان-آزاده رئوف

شنبه 9/15

سعید برزگر-عمار نجفی-مهناز محمدیان-فرشته ممانی-طاهره کشتمند-نگین میرموسی-رامین علی پاشایی

یکشنبه 9/16

حبیب اله نظرزاده-یزدان الفتی-حمید سلیمی-مهرشاد قریشی-سپیده ملکی-سحر پاکزاد

سه شنبه 9/18

الناز میکاییلی-نسیم مقامی-فاطمه خلج زاده-شیما شهرابی-شیما رشیدی-محمد حسین زارعی-سعیده تاجیک

چهارشنبه 9/19

حمید بینایی-نسترن ابوالقاسمی-نگین علیپور-عبدالرضا حبیبی-ایمانه مرادیان-مهدی داوردان-امید ولیپور

یکشنبه 9/23

مهرشاد قریشی-سحر پاکزاد-سپیده ملکی-اعظم مهرگان-حمیده سالم کار-آزاده خلج-طاهره معمارزاده

سه شنبه 9/25

طناز اسفندی-بهاره روحی-معصومه سعادتی-نسیم مقامی-الناز علی کرمی-فرشته صیادی-الناز میکاییلی

چهارشنبه 9/26

مژده اکرمی-طلا فرح بخشیان-فاطمه خلج زاده-سارا صفری-ماندانا کلانتری-مریم نوربخش

شنبه 9/29

مریم شفیع زاده-مژگان صالح-مهسا عطایی-ملیحه هزارخوانی-زهرا یاسینی-کیانا آزادیخواه-طاهره پناهی

چهار شنبه 10/3

عبدالرضا حبیبی-مهدی داوردان-امید ولیپور-غزاله بابادی- عارفه لر-حبیبی اله نظرزاده-یزدان الفتی

شنبه 10/6

حدیثه آهنی-الهام درویشی-زهرا بهرامی-مهدی فروغ مهر-مجید حبیبی-رامین علی پاشایی

یکشنیه 10/7

آیسان خاوران-پانیذ رنجی-لیلا سحابی-آیسل ایران پرور-نگین کوچک

سه شنبه 10/9

مهدی سرمست-فاطمه خوش کردار-سحر زند رحیمی-سلدا عباسیان-ماندانا کلانتری-محمد حسین زارعی

چهار شنبه 10/10

احسانه پورشفیع-الناز علی کرمی-طناز اسفندی-بهاره روحی-فرشته صیادی-نسیم مقامی-الناز میکاییلی

شنبه 10/13

مهزاد راحت-فرزانه عسکری-مینا فیاضی-نوشین جعفریان-زهرا حسنی

یکشنبه 10/14

فهیمه سنایی-فاطمه اسعدی-زهرا طهرانی-مهرداد صادقی-فخرالدین سیفی

سه شنبه 10/16

احسان احمدی-آلجای امین شکروی-شقایق انصاری-شادی پور سلطانی-مهتاب چهارکامه-گلرخ حریت

چهار شنبه 10/17

ابراهیم حسین پور-پریسا دهقانی-حمید عشایری-فاطمه قربانی-مهدی میردهقان

شنبه 10/20

مهدی داوردان-نسترن ابوالقاسمی-نگین علیپور-عبدالرضا حبیبی-ایمانه مرادیان-امید ولیپور

یکشنبه 10/21

مریم شفیع زاده-مژگان صالح-مهسا عطایی-ملیحه هزارخوانی-زهرا یاسینی

سه شنبه 10/23

احسان احمدی-آلجای امین شکروی-شقایق انصاری-شادی پور سلطانی-مهتاب چهارکامه-گلرخ حریت

چهار شنبه 10/24

ابراهیم حسین پور-پریسا دهقانی-حمید عشایری-فاطمه قربانی-مهدی میردهقان

شنبه 10/27

نوشین جعفریان-مهزاد راحت -فرزانه عسکری-مینا فیاضی-زهرا حسنی

یکشنبه 10/28

مهدی شریعتی-مصطفی زنگنه-آرش فولادی-مسعود نوروزی-شاپور مرادی-مسعود شاه حسینی

سه شنیه 10/30

احسان احمدی-آلجای امین شکروی-شقایق انصاری-شادی پور سلطانی-مهتاب چهارکامه-گلرخ حریت

چهار شنبه 11/1

ابراهیم حسین پور-پریسا دهقانی-حمید عشایری-فاطمه قربانی-مهدی میردهقان

شنبه 11/4

سعید برزگر-عمار نجفی-مهناز محمدیان-فرشته ممانی

یکشنبه 11/5

احسان احمدی-آلجای امین شکروی-شقایق انصاری-شادی پور سلطانی-مهتاب چهارکامه-گلرخ حریت

سه شنبه 11/6

ابراهیم حسین پور-پریسا دهقانی-حمید عشایری-فاطمه قربانی-مهدی میردهقان

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در پنجشنبه 3 مهر1393 و ساعت 22:8 |
جراحی عملی 5

                 روتیشن اول                                           روتیشن دوم

9ifWd!style="background-color: #99cc00;">گروه سوم-شنبه گروه چهارم -سه شنبه گروه اول-سه شنبه گروه دوم-شنبه
1.آزادیخواه 1.آهنی 1.اسفندی 1..ابوالقاسمی
2.بازگیر 2.ایران پرور 2.اکرمی 2.اسعدی
3.پناهی 3.ایوبی 3.حبیبی(م) 3.الفتی
4.جعفریان 4.بهرامی 4.خوش کردار 4.برزگر
5.جوان بخت 5.بینایی 5.رشیدی 5.داوردان
6.حسنی 6.ترکمن 6.روحی 6.سنایی
7.دستوری 7.خاوران 7.رئوف 7.حبیبی(ع)
8.راحت 8.خسروی 8.زارعی 8.صادقی
9.زنگنه 9.خلج 9.زندرحیمی 9.طهرانی
10.شریعتی 10.درویشی 10.سرمست 10.علی پور
11.شفیع زاده 11.رنجی 11.سعادتی 11.کشتمند
12.صالح 12.زارع زاده 12.شهرابی 12.محمدیان
13.صداقت 13.سالم کار 13.صفری 13.مرادیان
14.عسکری 14.سحابی 14.صیادی زاده 14.ممانی
15.عطایی 15.شاه حسینی 15.عباسیان 15.میرموسی
16.عمرانی 16.شاهدی 16.علی کرمی 16.نجفی
17.فولادی 17.علی پاشایی 17.فرح بخشیان 17.نظرزاده
18.فیاضی 18.فروغ مهر 18.کلانتری 18.بابادی
19.لر 19.کوچک دزفولی 19.مقامی پور 19.مهدوی
20.ماسالی 20.لاهوتی 20.میکاییلی 20.سلیمی
21.نوروزی 21.معمارزاده 21.نوربخش 21.سیفی
22.هزارخوانی 22.مهرگان 22.پورشفیع 22.ظفرنیا
23.یاسینی 23.مرادی 23.ولیپور پاشایی 23.لطفی
  24.ناظمی  24.خلج زاده  
     25.تاجیک  
       
       
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:58 |
اطفال عملی 3

                   روتیشن اول                         روتیشن دوم

گروه سوم-سه شنبه گروه چهارم-شنبه گروه اول-شنبه گروه دوم-سه شنیه
1.آزادیخواه 1.آهنی 1.اسفندی 1.ابوالقاسمی
2.بازگیر 2.ایران پرور 2.اکرمی 2.اسعدی
3.پناهی 3.بهرامی 3.حبیبی(م) 3.برزگر
4.جعفریان 4.وطن دوست 4.خوش کردار 4.داوردان
5.جوان بخت 5.ترکمن 5.رشیدی 5.حبیبی(ع)
6.حسنی 6.خاوران 6.روحی 6.سنایی
7.خلج زاده 7.خسروی 7.رئوف 7.صادقی
8.دستوری 8.خلج 8.رنجبران 8.طهرانی
9.راحت 9.درویشی 9.زارعی 9.علی پور
10.زنگنه 10.رنجی 10.زندرحیمی 10.کشتمند
11.شاهدی 11.زارع زاده 11.سرمست 11.مرادیان
12.شریعتی 12.سالم کار 12.سعادتی 12.محمدیان
13.شفیع زاده 13.سحابی 13.شهرابی 13.ممانی
14.صالح 14.شاه حسینی 14.شهنه 14.میرموسی
15.صفرپور 15.کوچک دزفولی 15.صفری 15.نجفی
16.عسکری 16.لاهوتی 16.صیادی زاده 16.احتشامی
17.عمرانی 17.معمارزاده 17.عباسیان 17.سلیمی
18.فیاضی 18.ناظمی 18.عبلی کرمی 18.سیفی
19.ماسالی 19.مهرگان 19.فرح بخشیان 19.ظفرنیا
20.نوروزی 20.مرادی (شاپور) 20.کلانتری 20.کاظم موسوی
21.هزارخوانی 21.مرادی(مهرنوش) 21.مقامی پور 21.لطفی
22.یاسینی 22.ولیپورپاشایی 22.میکاییلی 22.محمدنژاد
23.یزدی پور   23.نوربخش 23.مهدوی
     24.تاجیک 24.نعمتی
       
       

                                  

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:36 |
ارتو عملی 4

                 روتیشن اول                                      روتیشن دوم

گروه اول-دوشنبه گروه دوم-چهارشنبه گروه سوم-دوشنبه گروه چهارم-چهارشنبه
1.اسفندی 1.ابوالقاسمی 1.آزادیخواه 1.آهنی
2.اکرمی 2.اسعدی 2.بازگیر 2.ایران پرور
3.بینایی 3.الفتی 3.پناهی 3.ایوبی
4.حبیبی(م) 4.برزگر 4.جعفریان 4.بهرامی
5.خوش کردار 5.دادجو 5.جوان بخت 5.مهرگان
6.داوردان 6.حبیبی(ع) 6.حسنی 6.ترکمن
7.رحیمی 7.رنجبران 7.دستوری 7.خاوران
8.رشیدی 8.سنایی 8.راحت 8.خسروی
9.روحی 9.صادقی 9.شریعتی 9.خلج
10.رئوف 10.طهرانی 10.شفیع زاده 10.درویشی
11.زارعی 11.علی پاشایی 11.صالح 11.رنجی
12.زندرحیمی 12.علی پور 12.صداقت 12.زارع زاده
13.سرمست 13.کشتمند 13.صفرپور 13.سالم کار
14.سعادتی 14.محمدیان 14.عسکری 14.سحابی
15.شهرابی 15.مرادی 15.عمرانی 15.شاه حسینی
16.شهنه 16.مرادیان 16.عطایی 16.شاهدی
17.صفری 17.ممانی 17.فولادی 17.فروغ مهر
18.صیادی زاده 18.میرموسی 18.فیاضی 18.کوچک دزفولی
19.عباسیان 19.نجفی 19.لر 19.لاهوتی
20.علی کرمی 20.نظرزاده 20.ماسالی 20.معمارزاده
21.فرح بخشیان 21.احتشامی 21.یزدی پور 21.میرانی
22.کلانتری 22.رضاپور 22.نوروزی 22.موذن
23.مظفری 23.عظیمی 23.هزارخوانی  
24.مقامی پور  24.خلج زاده 24.یاسینی  
25.میکاییلی  25.تاجیک    
26.نوربخش      
       
       
       
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:5 |