با سلام

دوستان عزیزم امیدوارم که تعطیلات خوبی را سپری کرده باشید. این

ترم نیز همانند ترم های گذشته با هماهنگی نمایندگان هر 4 گروه

گروهبندی ها صورت گرفته و سعی شده تا درخواست شما دانشجویان

عزیز در ترم آخر انجام شود. امیدوارم که از گروه بندی ها رضایت داشته

باشید.

در صورت داشتن هرگونه نظری تا ساعت 12 شب روزجمعه مورخ

93/6/21 نظرات خود را بروی وبلاگ ثبت کنید .

                                                                                                                         با تشکر

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 13:11 |
جراحی عملی 5

                 روتیشن اول                                           روتیشن دوم

9ifWd!style="background-color: #99cc00;">گروه سوم-شنبه گروه چهارم -سه شنبه گروه اول-سه شنبه گروه دوم-شنبه
1.آزادیخواه 1.آهنی 1.اسفندی 1..ابوالقاسمی
2.بازگیر 2.ایران پرور 2.اکرمی 2.اسعدی
3.پناهی 3.ایوبی 3.حبیبی(م) 3.الفتی
4.جعفریان 4.بهرامی 4.خوش کردار 4.برزگر
5.جوان بخت 5.بینایی 5.رشیدی 5.داوردان
6.حسنی 6.ترکمن 6.روحی 6.سنایی
7.دستوری 7.خاوران 7.رئوف 7.حبیبی(ع)
8.راحت 8.خسروی 8.زارعی 8.صادقی
9.زنگنه 9.خلج 9.زندرحیمی 9.طهرانی
10.شریعتی 10.درویشی 10.سرمست 10.علی پور
11.شفیع زاده 11.رنجی 11.سعادتی 11.کشتمند
12.صالح 12.زارع زاده 12.شهرابی 12.محمدیان
13.صداقت 13.سالم کار 13.صفری 13.مرادیان
14.عسکری 14.سحابی 14.صیادی زاده 14.ممانی
15.عطایی 15.شاه حسینی 15.عباسیان 15.میرموسی
16.عمرانی 16.شاهدی 16.علی کرمی 16.نجفی
17.فولادی 17.علی پاشایی 17.فرح بخشیان 17.نظرزاده
18.فیاضی 18.فروغ مهر 18.کلانتری 18.بابادی
19.لر 19.کوچک دزفولی 19.مقامی پور 19.مهدوی
20.ماسالی 20.لاهوتی 20.میکاییلی 20.سلیمی
21.نوروزی 21.معمارزاده 21.نوربخش 21.سیفی
22.هزارخوانی 22.مهرگان 22.پورشفیع 22.ظفرنیا
23.یاسینی 23.مرادی 23.ولیپور پاشایی 23.لطفی
  24.ناظمی  24.خلج زاده  
     25.تاجیک  
       
       
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:58 |
اطفال عملی 3

                   روتیشن اول                         روتیشن دوم

گروه سوم-سه شنبه گروه چهارم-شنبه گروه اول-شنبه گروه دوم-سه شنیه
1.آزادیخواه 1.آهنی 1.اسفندی 1.ابوالقاسمی
2.بازگیر 2.ایران پرور 2.اکرمی 2.اسعدی
3.پناهی 3.بهرامی 3.حبیبی(م) 3.برزگر
4.جعفریان 4.وطن دوست 4.خوش کردار 4.داوردان
5.جوان بخت 5.ترکمن 5.رشیدی 5.حبیبی(ع)
6.حسنی 6.خاوران 6.روحی 6.سنایی
7.خلج زاده 7.خسروی 7.رئوف 7.صادقی
8.دستوری 8.خلج 8.رنجبران 8.طهرانی
9.راحت 9.درویشی 9.زارعی 9.علی پور
10.زنگنه 10.رنجی 10.زندرحیمی 10.کشتمند
11.شاهدی 11.زارع زاده 11.سرمست 11.مرادیان
12.شریعتی 12.سالم کار 12.سعادتی 12.محمدیان
13.شفیع زاده 13.سحابی 13.شهرابی 13.ممانی
14.صالح 14.شاه حسینی 14.شهنه 14.میرموسی
15.صفرپور 15.کوچک دزفولی 15.صفری 15.نجفی
16.عسکری 16.لاهوتی 16.صیادی زاده 16.احتشامی
17.عمرانی 17.معمارزاده 17.عباسیان 17.سلیمی
18.فیاضی 18.ناظمی 18.عبلی کرمی 18.سیفی
19.ماسالی 19.مهرگان 19.فرح بخشیان 19.ظفرنیا
20.نوروزی 20.مرادی (شاپور) 20.کلانتری 20.کاظم موسوی
21.هزارخوانی 21.مرادی(مهرنوش) 21.مقامی پور 21.لطفی
22.یاسینی 22.ولیپورپاشایی 22.میکاییلی 22.محمدنژاد
23.یزدی پور   23.نوربخش 23.مهدوی
     24.تاجیک 24.نعمتی
       
       

                                  

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:36 |
ارتو عملی 4

                 روتیشن اول                                      روتیشن دوم

گروه اول-دوشنبه گروه دوم-چهارشنبه گروه سوم-دوشنبه گروه چهارم-چهارشنبه
1.اسفندی 1.ابوالقاسمی 1.آزادیخواه 1.آهنی
2.اکرمی 2.اسعدی 2.بازگیر 2.ایران پرور
3.بینایی 3.الفتی 3.پناهی 3.ایوبی
4.حبیبی(م) 4.برزگر 4.جعفریان 4.بهرامی
5.خوش کردار 5.دادجو 5.جوان بخت 5.مهرگان
6.داوردان 6.حبیبی(ع) 6.حسنی 6.ترکمن
7.رحیمی 7.رنجبران 7.دستوری 7.خاوران
8.رشیدی 8.سنایی 8.راحت 8.خسروی
9.روحی 9.صادقی 9.شریعتی 9.خلج
10.رئوف 10.طهرانی 10.شفیع زاده 10.درویشی
11.زارعی 11.علی پاشایی 11.صالح 11.رنجی
12.زندرحیمی 12.علی پور 12.صداقت 12.زارع زاده
13.سرمست 13.کشتمند 13.صفرپور 13.سالم کار
14.سعادتی 14.محمدیان 14.عسکری 14.سحابی
15.شهرابی 15.مرادی 15.عمرانی 15.شاه حسینی
16.شهنه 16.مرادیان 16.عطایی 16.شاهدی
17.صفری 17.ممانی 17.فولادی 17.فروغ مهر
18.صیادی زاده 18.میرموسی 18.فیاضی 18.کوچک دزفولی
19.عباسیان 19.نجفی 19.لر 19.لاهوتی
20.علی کرمی 20.نظرزاده 20.ماسالی 20.معمارزاده
21.فرح بخشیان 21.احتشامی 21.یزدی پور 21.میرانی
22.کلانتری 22.رضاپور 22.نوروزی 22.موذن
23.مظفری 23.عظیمی 23.هزارخوانی  
24.مقامی پور  24.خلج زاده 24.یاسینی  
25.میکاییلی  25.تاجیک    
26.نوربخش      
       
       
       
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 12:5 |

اندو عملی 4

                   روتیشن اول                                       روتیشن دوم

گروه اول-سه شنبه گروه دوم-دوشنبه گروه سوم-سه شنبه گروه چهارم-دوشنبه
1.اسفندی 1.ابوالقاسمی 1.آزادیخواه 1.آهنی
2.اکرمی 2.اسعدی 2.بازگیر 2.ایران پرور
3.حبیبی(ع) 3.برزگر 3.پناهی 3.بهرامی
4.حبیبی(م) 4.دادجو 4.جعفریان 4.تعمتی
5.خوش کردار 5.تاجیک 5.حسنی 5.ترکمن
6.رحیمی 6.رنجبران 6.خلج زاده 6.خاوران
7.رشیدی 7.سنایی 7.دستوری 7.خسروی
8.روحی 8.صادقی 8.راحت 8.خلج
9.رئوف 9.طهرانی 9.شاهدی 9.درویشی
10.زارعی 10.علی پاشایی 10.شریعتی 10.رنجی
11.زندرحیمی 11.علیپور 11.شفیع زاده 11.زارع زاده
12.سرمست 12.کشتمند 12.صالح 12.سالم کار
13.سعادتی 13.محمدیان 13.عسکری 13.سحابی
14.شهرابی 14.مرادی 14.عمرانی 14.شاه حسینی
15.صفری 15.مرادیان 15.فولادی 15.کوچک دزفولی
16.صیادی زاده 16.ممانی 16.فیاضی 16.لاهوتی
17.عباسیان 17.میرموسی 17.لر 17.معمارزاده
18.علی کرمی 18.نجفی 18.ماسالی 18.میرانی
19.فرح بخشیان 19.احتشامی 19.یزدی پور 19.غلامی
20.کلانتری 20.آرزومند 20.نوروزی 20.کاظم موسوی
21.مقامی پور 21.سیفی 21.هزارخوانی 21.لطفی
22.میکاییلی   22.یاسینی  22.مهرگان
23.نوربخش      
 24.داوردان      
       
       
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 21 شهریور1393 و ساعت 11:46 |