اطلاعیه ی ترم ۱۱

دوستان عزیز لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

۱.شروع ترم جدید از روز شنبه ۱۹ بهمن می باشد

۲. این ترم شامل  ۱۱ درس عملی می باشد. گروه های ۱ و ۲ در روتیشن اول ۶ درس عملی(تشخیص-اطفال-فیکس-پارسیل-جراحی-رادیو/ارتو) و گروه های ۳و۴ در روتیشن اول ۵ درس عملی(پریو- اندو-ترمیمی-ارتو/رادیو-کامل) را خواهند گذراند و در نیمه ترم گروه ۱ با ۳ و گروه ۲ با ۴ جابه جا خواهند شد.

۳.دروس رادیو و ارتو عملی به این صورت خواهند بود که  در روتیشن اول گروه های ۲و۳ ارتو عملی داشته و گروه های ۱و۴  رادیو عملی دارند با چرخش روتیشن گروه ها جابه جا خواهند شد.

۴.تا پایان روز جمعه ۱۸ بهمن فرصت داریدتا نظرات خود را برروی وبلاگ ثبت نمایید .

۵.همانند ترم های گذشته هر گونه حابه جایی فقط با وجود جایگزین امکان پذیر می باشد.

  با تشکر

طناز اسفندی حامد-مهدی رحیمی                                                                   

 

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 10:27 |
گروه بندی  اندو عملی 3

              روتیشن اول                                    روتیشن دوم

گروه اول
یکشنبه
گروه دوم
چهارشنبه
گروه اول
یکشنبه
گروه دوم
چهارشنبه
1.آزادیخواه1.آهنی1.اسفندی1.ابوالقاسمی
2.بازگیر2.ایران پرور2.اکرمی2.اسعدی
3.پناهی3.بهرامی3.خوش کردار3.الفتی
4.جعفریان4.تاجیک4.رحیمی4.برزگر
5.جوان بخت5.ترکمن5.رشیدی5.بینایی
6.حسنی6.خاوران6.روحی6.حبیبی(ع)
7.راحت7.خسروی7.زارعی7.دادجو
8.دستوری8.خلج8.زند رحیمی8.داوردان
9.شریعتی9.خلج زاده9.سرمست9.سنایی
10.شفیع زاده10.درویشی10.سعادتی10.صادقی
11.صالح11.رنجی12.شاه حسینی11.طهرانی
12.صداقت12.رئوف12.شهرابی12.علی پاشایی
13.صفرپور13.زارع زاده13.شهنه13.علی پور
14.عسکری14.سالم کار14.صفری14.کشتمند
15.عطایی15.سحابی15.صیادی زاده15.محمدیان
16.فولادی16.شاهدی16.عباسیان16.مرادی
17.فیاضی17.عمرانی17.علی کرمی17.مرادیان
18.لر18.کوچک18.فرح بخشیان18.ممانی
19.ماسالی19.لاهوتی19.کلانتری19.میرموسی
20.نوروزی20.معمارزاده20.مظفری20.نجفی
21.هزارخوانی21.مهرگان21.مقامی پور21.نظرزاده
22.یاسینی
22.میکاییلی
23.یزدی پور
23.نوربخش
24.میرانی+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 13:58 |
گروه بندی پروتز کامل عملی 4

            روتیشن اول                                    روتیشن دوم

گروه اول
چهارشنبه
گروه دوم
سه شنبه
گروه اول
چهارشنبه
گروه دوم
سه شنبه
1.آزادیخواه1.آهنی1.اسفندی1.ابوالقاسمی
2.بازگیر2.ایران پرور2.اکرمی2.اسعدی
3.پناهی3.بهرامی3.حبیبی(م)3.الفتی
4.جعفریان4.تاجیک4.خوش کردار4.برزگر
5.جوان بخت5.ترکمن5.رحیمی5.بینایی
6.حسنی6.خاوران6.روحی6.حبیبی
7.دستوری7.خسروی7.زارعی7.دادجو
8.راحت8.خلج8.زند رحیمی8.داوردان
9.شریعتی9.خلج زاده9.سرمست9.سنایی
10.شفیع زاده10.درویشی10.سعادتی10.صادقی
11.صالح11.رنجی11.شاه حسینی11.طهرانی
12.صداقت12.رئوف12.شهرابی12.علی پاشایی
13.صفرپور13.زارع زاده13.شهنه13.علی پور
14.عسکری14.سالم کار14.صفری14.کشتمند
15.عطایی15.سحابی15.صیادی زاده15.محمدیان
16.فیاضی16.شاهدی16.عباسیان16.مرادی
17.لر17.عمرانی17.علی کرمی17.مرادیان
18.ماسالی18.کوچک18.فرح بخشیان18.ممانی
19.میرانی19.لاهوتی19.کلانتری19.میرموسی
20.نوروزی20.معمارزاده20.مظفری20.نجفی
21.هزارخوانی21.مهرگان21.مقامی پور21.نظرزاده
22.یاسینی
22.میکاییلی
23.یزدی پور
23.نوربخش


24.رشیدی
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 13:43 |
گروه بندی ترمیمی عملی 4

               روتیشن اول                                   روتیشن دوم

گروه اول 
دوشنبه
گروه دوم
شنبه
گروه اول
دوشنبه
گروه دوم
شنبه
1.آزادیخواه1.آهنی1.اسفندی1.ابوالقاسمی
2.بازگیر2.ایران پرور2.اکرمی2.اسعدی
3.پناهی3.ایوبی3.حبیبی(م)3.برزگر
4.جعفریان4.بهرامی4.خوش کردار4.بینایی
5.جوان بخت5.تاجیک5.رحیمی5.حبیبی(ع)
6.حسنی6.ترکمن6.رشیدی6.دادجو
7.دستوری7.خاوران7.روحی7.داوردان
8.راحت8.خسروی8.زارعی8.سنایی
9.شریعتی9.خلج9.زندرحیمی9.صادقی
10.شفیع زاده10.خلج زاده10.سرمست10.طهرانی
11.صالح11.درویشی11.سعادتی11.علی پاشایی
12.صداقت12.رنجی12.شاه حسینی12.علی پور
13.عسکری13.رئوف13.شهرابی13.کشتمند
14.عطایی14.زارع زاده14.شهنه14.محمدیان
15.فولادی15.سالم کار15.صفری15.مرادی
16.فیاضی16.سحابی16.صیادی زاده16.مرادیان
17.لر17.شاهدی17.عباسیان17.ممانی
18.ماسالی18.عمرانی18.علی کرمی18.میرموسی
19.نوروزی19.کوچک19.فرح بخشیان19.نجفی
20.هزارخوانی20.لاهوتی20.کلانتری
21.یاسینی21.معمارزاده21.مظفری
22.یزدی پور22.مهرگان22.مقامی پور


23.میکاییلی


24.نوربخش
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 13:30 |
گروه بندی پریو عملی 4

                روتیشن اول                                    روتیشن دوم

گروه اول
شنبه
گروه دوم
دوشنبه
گروه اول
شنبه
گروه دوم
دوشنبه
1.آزادیخواه1.آهنی1.اسفندی1.ابوالقاسمی
2.بازگیر2.ایران پرور2.اکرمی2.اسعدی
3.پناهی3.بهرامی3.خوش کردار3.حبیبی(ع)
4.جعفریان4.ترکمن4.رشیدی4.داوردان
5.جوان بخت5.خاوران5.روحی5.سنایی
6.حسنی6.خلج6.زندرحیمی6.صادقی
7.راحت7.خلج زاده7.سرمست7.طهرانی
8.شریعتی8.درویشی8.سعادتی8.علی پور
9.شفیع زاده9.رنجی9.شاه حسینی9.کشتمند
10.صالح10.رئوف10.شهرابی10.محمدیان
11.صداقت11.زارع زاده11.شهنه11.مرادی
12.عسکری12.سالم کار12.صفری12.مرادیان
13.فیاضی13.سحابی13.صیادی زاده13.ممانی
14.ماسالی14.شاهدی14.عباسیان14.میرموسی
15.نوروزی15.عمرانی15.فرح بخشیان15.نجفی
16.هزارخوانی16.کوچک 16.حبیبی(م)
17.یاسینی17.لاهوتی17.کلانتری
18.یزدی پور18.معمارزاده18.مقامی پور

19.مهرگان19.میکاییلی


20.نوربخش
+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 13:13 |