اطلاعیه ی ترم ۱۱

دوستان عزیز لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

۱.شروع ترم جدید از روز شنبه ۱۹ بهمن می باشد

۲. این ترم شامل  ۱۱ درس عملی می باشد. گروه های ۱ و ۲ در روتیشن اول ۶ درس عملی(تشخیص-اطفال-فیکس-پارسیل-جراحی-رادیو/ارتو) و گروه های ۳و۴ در روتیشن اول ۵ درس عملی(پریو- اندو-ترمیمی-ارتو/رادیو-کامل) را خواهند گذراند و در نیمه ترم گروه ۱ با ۳ و گروه ۲ با ۴ جابه جا خواهند شد.

۳.دروس رادیو و ارتو عملی به این صورت خواهند بود که  در روتیشن اول گروه های ۲و۳ ارتو عملی داشته و گروه های ۱و۴  رادیو عملی دارند با چرخش روتیشن گروه ها جابه جا خواهند شد.

۴.تا پایان روز جمعه ۱۸ بهمن فرصت داریدتا نظرات خود را برروی وبلاگ ثبت نمایید .

۵.همانند ترم های گذشته هر گونه حابه جایی فقط با وجود جایگزین امکان پذیر می باشد.

  با تشکر

طناز اسفندی حامد-مهدی رحیمی                                                                   

 

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه ۱۸ بهمن۱۳۹۲ و ساعت 10:27 |