دوستان عزیزم:

گروه بندی بیمارستان بوعلی به صورت زیر انجام شده است.شروع زمان  کاری بیمارستان 7.15 صبح در ساختمان شماره 4 بخش جراحی فک و صورت می باشد.به طور کلی هر کس 4 بار باید در بیمارستان حضور یابد که 2 بار اول از 7 صبح تا 7 بعداز ظهر بوده و 2 بار دوم از 7 صبح تا 7 صبح روز بعد(شیفت شب) می باشد.جزوه ی مربوط به بیمارستان در انتشارات گذاشته شده و کلیه ی دوستانن که از شنبه 5 مهر در بیمارستان حاضر می شوند باید از قبل جزوه را مطالعه کرده باشند.

چرخش روتیشن از 21 آبان می باشد و در گروه بندی به آن توجه شده است. دوستانی که روز بیمارستانشان همزمان با روز بخش حراحی آنها می باشد عدم حضورشان در بخش بدون مورد می باشد.

کسانیکه روز گروهشان با کلاس نظری تداخل داشته باشد قابل تعویض نبوده و فقط در صورتیکه کسی روز بیمارستانش با روز بخش تداخل داشته باشد می تواند تا ساعت 17 روز جمعه مشکل خود را بر روی وبلاگ ثبت کند.

با تشکر

مهدی رحیمی - طناز اسفندی حامد

+ نوشته شده توسط طناز اسفندی حامد در جمعه 4 مهر1393 و ساعت 9:16 |